Bazične stijene


Bazične stijene
basic rocks
* * *
• basic rocks

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.